5256 
Total Vacancies

9166 
Unemployed Active Jobseekers

12201 
Registered CompaniesI-READY PROGRAMME REACHES A MILESTONE WITH DELOITTE SOUTHEAST ASIA

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 April 2018 - The i-Ready Apprenticeship programme under the Manpower Policy and Planning Unit (MPPU), Energy and Industry Department has reached a milestone when 7 graduates have been selected to start their career abroad with Deloitte in the consulting practice. This is the first international placement in collaboration with Deloitte Southeast Asia.                                            &nb

Continue Reading... »
 • 01/05/2018

 • by Web Master

JERAYAWARA ELX BAGI DAERAH BELAIT PADA 10 OKTOBER 2015

Agensi Pekerjaan Tempatan Dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK) telah mengadakan jerayawara yang diadakan di keempat-empat daerah yang bermula dari Daerah Belait 10hb Oktober 2015 bertempat di Bangunan Supasave, seterusnya di Daerah Tutong pada 17 Oktober 2015 bertempat di Ruang Legar Patani Mall, Daerah Temburong diadakan pada 21hb Oktober 2015 bertempat di Kompleks Bumiputera Pekan Bangar dan Daerah Brunei Muara pada 25 & 26 Okotber 2015 bertempat di Airport Mall Serusop. 

Continue Reading... »
 • 17/03/2018

 • by Web Master

JERAYAWARA ELX BAGI DAERAH TUTONG PADA 17 OKTOBER 2015

Agensi Pekerjaan Tempatan Dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK) telah mengadakan jerayawara yang diadakan di keempat-empat daerah yang bermula dari Daerah Belait 10hb Oktober 2015 bertempat di Bangunan Supasave, seterusnya di Daerah Tutong pada 17 Oktober 2015 bertempat di Ruang Legar Patani Mall, Daerah Temburong diadakan pada 21hb Oktober 2015 bertempat di Kompleks Bumiputera Pekan Bangar dan Daerah Brunei Muara pada 25 & 26 Okotber 2015 bertempat di Airport Mall Serusop. 

Continue Reading... »
 • 31/10/2015

 • by Muhammad Safni Bin Abdul Talip

JERAYAWARA ELX BAGI DAERAH TEMBURONG PADA 21 OKTOBER 2015

Agensi Pekerjaan Tempatan Dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK) telah mengadakan jerayawara yang diadakan di keempat-empat daerah yang bermula dari Daerah Belait 10hb Oktober 2015 bertempat di Bangunan Supasave, seterusnya di Daerah Tutong pada 17 Oktober 2015 bertempat di Ruang Legar Patani Mall, Daerah Temburong diadakan pada 21hb Oktober 2015 bertempat di Kompleks Bumiputera Pekan Bangar dan Daerah Brunei Muara pada 25 & 26 Okotber 2015 bertempat di Airport Mall Serusop. 

 

Continue Reading... »
 • 31/10/2015

 • by Muhammad Safni Bin Abdul Talip

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL LANTIKAN PENGHULU MUKIM BANGAR, DAERAH TEMBURONG

TEMBURONG, 15 MEI - Majlis Penyampaian Sijil Lantikan Penghulu Mukim Bangar, Daerah Temburong telah berlangsung hari ini di rumah Kediaman Penghulu Mukim Bangar, Kampung Kampung Ujong Jalan, Daerah Temburong.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Turut hadir ialah Yang Berhormat  Awang Haji Sulaiman bin Haji Ahad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Mulia Dr. Haji Abd Manaf bin Haji Metussin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Neg

Continue Reading... »
 • 25/05/2015

 • by Web Master

REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2015 PADA 1 MAC 2015

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 FEBRUARI - Yang Mulia Awang Haji Mohd. 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Regata Brunei Darussalam 2015 hadir di Sidang Media dan Majlis Penyampaian Poster Regata Brunei Darussalam 2015 pada pagi ini.

Tujuan sidang media ini diadakan adalah untuk mengongsikan maklumat kepada orang ramai dan menjelaskan dengan lebih lanjut kepada pihak media mengenai dengan kandungan atau acara-acara yang telah disusun di dalam Acara Regata Brunei Darussalam 2015 yang akan berlangsung p

Continue Reading... »
 • 25/05/2015

 • by Web Master

TATACARA BARU MEMULAKAN PERNIAGAAN DI BAWAH AKTA LESEN PERNIAGAAN (PENGGAL 127),

TEMBURONG, 16 FEBRUARI - Majlis Pemberigaan Reformasi Memulakan Perniagaan Bagi Daerah Temburong Kelolaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah diadakan hari ini bertempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Temburong.

Majlis Pemberigaan ini dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan Do'a Selamat dipimpin oleh Yang Mulia Imam Mokhtar bin Bakri Imam Masjid Kampung Labu Estate dan seterusnya ucapan alu-aluan oleh Yang Mulia Haji Abdul Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah, Pegawai Daerah Temburong Selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pemberigaan Reformasi Memulakan Perniagaan.

Continue Reading... »
 • 25/05/2015

 • by Web Master

PEMBERIGAAN REFORMASI MEMULAKAN PERNIAGAAN DI DAERAH BELAIT

KUALA BELAIT, 11 FEBRUARI - Majlis Pemberigaan Reformasi Memulakan Perniagaan Bagi Daerah Belait Kelolaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah diadakan hari ini bertempat di Dewan Persidangan Kuala Belait.

Majlis Pemberigaan ini dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan Do'a Selamat dan seterusnya ucapan alu-aluan oleh Yang Mulia Awang Haji Ali bin Haji Matyassin, Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria Selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pemberigaan Reformasi Memulakan Perniagaan.

Seterusnya Majlis dimulakan dengan kata-kata aluan daripada

Continue Reading... »
 • 25/05/2015

 • by Web Master

MESYUARAT KETIGA JAWATANKUASA TERTINGGI REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2015

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 FEBRUARI – Mesyuarat Ketiga Jawatankuasa Tertinggi Regata Brunei Darussalam 2015 telah diadakan pada hari ini bertempat di Bilik Mesyuarat, Bangunan Jabatan Daerah Brunei dan Muara.

Hadir dalam mesyuarat berkenaan ialah Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri; Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya

Continue Reading... »
 • 25/05/2015

 • by Web Master